جنرالشیاطین

من به آسمان شب می روم

5
فصل 30 ژانویه 18، 2023
فصل 29 ژانویه 18، 2023

من یک شیطان هستم

0
فصل 20 دسامبر 26، 2022
فصل 19 دسامبر 26، 2022

بچه اژدها

4.1
فصل 20 ژوئن 13، 2022
فصل 19 ژوئن 13، 2022

قانون اوگس

3.1
فصل 114 ممکن است 13، 2022
فصل 113 ممکن است 13، 2022
x